زمانی که موسسین در صدد ثبت شرکت خود هستند باید بدنبال نوع قالب ثبتی شرکت باشند که بتوانند شرکت خود را گسترش دهند اولین سوالی که برای آنها پیش می آید که کدام نوع شرکت بهتر است ؟

کدام نوع شرکت بهتر است ؟

شرکت های سهامی ، با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی ، تعاونی،  مختلط سهامی ، مختلط غیر سهامی

شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود از میان شرکت های هفت گانه تجاری فوق الذکر، از متداول ترین انواع شرکت ها شمرده می شوند و در مقابل ، شرکت های مختلط غیر سهامی – مختلط سهامی حضور چشمگیری در حوزه تجارت و بازرگانی و امور انتفاعی نداشته و حذف و ابطال آن ها از میان شرکت های بازرگانی هیچگونه خدشه ای در این رابطه بوجود نمی آورد.

پس از ارائه توضیح کوتاهی درباره سایر شرکت ها ، به منظور شفاف سازی ، شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود را به عنوان متداول ترین شرکت ها در عرصه تجارت مورد بررسی قرار می دهیم. یادآوری می کنیم که در کنار خواندن مقاله زیر، می توانید در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در این رابطه با همکاران ما در کارا ثبت ، تماس بگیرید.

شرکت سهامی عام

به شرکتی، شرکت سهامی عام گفته می شود که بخشی از سرمایه آن از طریق فروش سهام به مردم توسط موسسان فراهم می شود. از آنجا که چنین شرکت هایی جهت جذب سرمایه های قابل توجه تاسیس می شوند به منظور تامین سرمایه آن لازم به وجود شرکای متعددی است. شرکت سهامی عام ، گزینه خوبی جهت ورود به بازار بورس و انتشار سهم شرکت برای عموم محسوب می گردد.

شرکت تعاونی

هدف از تاسیس شرکت های تعاونی، کسب سود مادی و ارتقای وضع اجتماعی اعضا ، براساس توحید مساعی و همکاری آن ها می باشد. می توان شرکت تعاونی را بدین صورت تعریف کرد: شرکت تعاونی به شرکتی گفته می شودکه جهت اجرای اقدامات مرتبط به تولید و توزیع ، در راستای اهداف مندرج در قانون بخش تعاونی با رعایت قانون مذکور با هدف ارتقای وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها تاسیس شده است. این قبیل شرکت ها برای افرادی مناسب است که تمایل دارند تحت نظر وزارت تعاون کار کنند.

شرکت تضامنی

بر اساس ماده 116 قانون تجارت به شرکتی، شرکت تضامنی اطلاق می شودکه دو یا چند نفر با تقبل مسئولیت تضامنی، با عنوان خاصی جهت انجام امور بازرگانی تاسیس کرده باشند و چنانچه سرمایه شرکت جهت بازپرداخت دیون آن به اندازه مناسب نباشد، تک تک شرکا عهده دار تسویه تمامی دیون شرکت می باشند. در واقع کامل ترین شرکت حقوقی، شرکت تضامنی می باشد. 

شرکت سهامی خاص

"به شرکتی، شرکت سهامی خاص اطلاق می شود که تنها موسسان آن ، سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس شرکت را فراهم کرده باشند".

توجه به موارد زیر در هنگام تاسیس شرکت سهامی خاص ضروری است:

 1. لازم است اساسنامه شرکت را تمامی سهامداران امضا کرده باشند.
 2. اظهارنامه مشعر مبنی بر تعهد همه سهامداران و گواهینامه بانکی دال بر بازپرداخت قسمت نقدی آن که باید بیش از 35 % کل سهام باشد.اظهارنامه فوق را باید همه سهامداران امضا کرده باشند. بعلاوه در اظهارنامه باید تاریخ تادیه و تقویم سرمایه غیرنقدی و تفکیک آن و در صورت وجود سهام ممتازه ذکر شده باشد.
 3.  در صورت جلسه ای باید اولین مدیران و بازرسان/بازرس منتخب شرکت درج شده و همه سهامداران آن را امضا کرده باشند.
 4. مدیران و بازرسان مطابق با بخش اخیر ماده 17، سمت های مربوطه را پذیرفته باشند.
 5.  نام روزنامه کثیرالانتشاری که کلیه آگهی های شرکت تا هنگام برگذاری اولین مجموع عمومی عادی در آن چاپ می شود، قید گردد.

بخاطر اینکه همه موسسان شرکت، وظیفه طرح و تصویب اساسنامه و تعیین مدیران و بازرسان و انتخاب روزنامه و تنظیم اظهارنامه و ... را به عهده دارند اینگونه تعبیر می شود که تمامی تصمیمات در آغاز تاسیس شرکت سهامی خاص به اتفاق آراء گرفته می شود.

آراکس ثبت مجری تخصصی در زمینه ثبت شرکت می باشد که دارای کادری با مشاوران و همکاران باتجربه در این زمینه می باشد 

شرکت با مسئولیت محدود

به شرکتی، شرکت با مسئولیت محدود اطلاق می شود که دو یا چند نفر جهت انجام امور تجاری تاسیس کرده باشند و بدون تسهیم سرمایه به سهام ، هر یک از شرکا به اندازه سرمایه خود ، مسئولیت در قبال دیون و تعهدات شرکت را عهده دار می گردد.  

شرکت با مسئولیت محدود دست کم با حضور 2 نفر تشکیل می شود ( م 94 ق. ت) . چنانچه شرکت با مسئولیت محدود دارای بیش از 12 شریک باشد، وجود هیأت نظارت در آن ضروری است و این هیأت لااقل یک بار در سال مجمع عمومی شرکا را برگذار می نماید. ( م 109 ق. ت) هیات نظارت متشکل از 3 نفر است که از میان شرکاء به مدت یک سال منصوب می شوند. اعضای هیات مدیره نمی توانند عضو هیأت نظارت شرکت باشند.

به منظور ثبت شرکت با مسئولیت محدود ،1.000.000ریال حداقل سرمایه با توجه به روال کار و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت می باشد.

نکات مشترک و متفاوت شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود

الف) وجوه مشترک

 1.  1.000.000ریال کمترین میزان سرمایه جهت ثبت هر دو شرکت است.
 2.  افزایش سرمایه در هر دو شرکت اجباری نیست.

ب) وجوه اختلاف

شرایط شرکت با مسئولیت محدود

 1. با حضور دست کم 2 نفر شریک تشکیل می شود.
 2.  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل امری اجباری نیست.
 3. مدت مدیریت وابسته به شرکا یا نامحدود است.
 4. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت چاپ آگهی ها اجباری نیست.
 5. کسب حد نصاب مجمع عمومی دارای شرایط دشوارتری می باشد.  
 6.  تسهیم سرمایه به سهام یا قطعات صورت نمی گیرد و مسئولیت شرکاء در قبال دیون و تعهدات به اندازه میزان سرمایه خود در شرکت می باشد.
 7. مدیران مسئول یا غیر مسئول از بین شرکاء یا خارج از آنها انتخاب می شوند.
 8.  متناسب با سرمایه، حق رای محدود وجود دارد.
 9.  تقسیم سود متناسب با سرمایه شرکاء خواهد بود.
 10.  شرکا ، تقویم سهم الشرکه غیرنقدی را انج��م می دهند.

شرکت سهامی خاص

 1.  با حضور لااقل 3نفر سهامدار تشکیل می شود.
 2. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اختیاری نیست.
 3.  حداکثر مدت مدیریت 2 سال است.
 4. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی اختیاری نیست.
 5.  کسب حد نصاب مجموع عمومی شرکت سهامی خاص دارای شرایط آسانی است.
 6.  تسهیم سرمایه به سهام تقسیم شده و صاحبان سهام به مبلغ اسمی سهام شان مسئولیت محدود دارند.
 7.  لازم است که مدیران حتما سهامدار باشند یا مقدار سرمایه مندرج در اساسنامه را تهیه کرده و به صندوق شرکت بسپارند.
 8. به تعداد سهام، حق رای وجود دارد.  
 9. تقسیم سود متناسب با تعداد سهام انجام خواهد شد.
 10.  کارشناس رسمی دادگستری مسئول تقویم آورده غیرنقدی است.

جهت مطالعه بیشتر در مورد مراحل ثبت شرکت می توانید به مقاله آن مراجعه نمایید 

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

مشق کسب و کار

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی 10

  بررسی بنگاههای اقتصادی و شرکت ها در جهت نیاز به واردات و اختصاص ارز

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین موسسه ثبت شرکت آراکس برای دسترسی آسان به کارشناسان ثبتی خود

آخرین نظرات کاربران

 • سعیده خرسند

  باسلام بسیار سپاسگزارم از ثبت شریع شرکت من بدون کمترین خطا 

 • سامان توسلی

  ببدون شک یکی از بهترین موسسات ثبتی، مجموعه ثبت شرکت آراکس است

دسترسی سریع

 • ثبت شرکت در کرج 
 • ثبت برند در کرج
 • ثبت تغییرات شرکت در کرج​
 • ثبت علامت در کرج
 • ثبت موسسه در کرج
 • ثبت طرح صنعتی در کرج
 • تشکیل پرونده مالیاتی کرج
 • ثبت اختراع در کرج
 • اخذ کد اقتصادی در کرج
 • اخذ جواز تاسیس در کرج
 • گواهی ارزش افزوده در کرج
 • پروانه بهره برداری در کرج