تصمیمات عمومی و مهم مدیران شرکت و نیز سیاست سالانه درصورتی اجرایی می شود که شرکای شرکت پس از آگاهی یافتن از موارد مذکور، آنها را مورد تایید قرار دهند. البته افرادی نظیر سهامداران نیز تمایل دارند در جریان شرایط عمومی شرکت قرار بگیرند و تنها راه اظهار نظر آنها ، مجمع عمومی است. طبق این اصل، قانون می گوید: برگزاری سالیانه مجمع عمومی شرکت ، امری واجب بوده و دو وظیفه زیر را در این رابطه برای شرکت مشخص کرده است:

برگزاری سالانه مجمع عمومی الزامی می باشد. البته برگزاری چندباره آن در طی سال بلا مانع است ولی عکس این امر ، جایز نمی باشد و برگزاری این مجمع در تمامی سالها ضروری است.

در اساسنامه ، زمان  برگزاری مجمع عمومی سالیانه قید شده است تا سهامداران از زمان برگزاری آن اطلاع یافته و حضور بهم رسانند.

در اساسنامه برخی شرکت ها زمان دقیق برگزاری مجمع عمومی سالیانه قید شده است به عنوان مثال زمان تشکیل مجمع را 15 خرداد مشخص نموده و اعلام می کنند در صورت همزمانی تاریخ مذک.ر با تعطیلات عمومی، روز پس از تعطیلی زمان برگزاری مجمع خواهد بود. بعضی شرکت ها نیز زمان تقریبی برگزاری مجمع را اعلام می کنند به عنوان مثال در اساسنامه ذکر می شود که هیات مدیره در نیمه اول اردیبهشت نسبت به برگزاری مجمع عمومی سالیانه اقدام می کند.

وظیفه مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی ضمن نظارت بر گردش کار شرکت در طی یک سال، وظایف زیر را به عهده گرفته است:

انتخاب هیئت مدیره – مجمع عمومی عادی ، هیئت مدیره شرکت را معین می کند. که غالبا برای دو سال منصوب می شوند و با اتمام مدت کارشان، هیئت مدیره جدید توسط مجمع گزینش می شود. انتخاب هیئت مدیره از مهمترین وظایف مجمع عمومی محسوب می شود چراکه آنها کارگزار و وکیل سهامداران گرداندن کارهای شرکت هستند و عملکردشان تاثیر بسزایی در سود و زیان شرکت دارد

انتخاب بازرسان شرکت – مجمع عمومی طبق تعداد مندرج در اساسنامه، بازرس یا بازرسان را مشخص می نماید. این بازرسان بر عملکرد هیئت مدیره نظارت داشته و موارد را سمع و نظر سهامداران می رسانند.

تصویب ترازنامه – اطلاع داشتن از میزان سود و زیان سالیانه برای هر شرکتی ضروری است. از این رو هیئت مدیره فهرستی تهیه می کند که مشتمل بر کل دارائی ها و طلب ها و قرض های شرکت و صورت حساب کارکرد سالانه شرکت می باشد. چنانچه مجمع عمومی پس از بررسی دقیق مشکلی مشاهده نکرد، آن را تایید می کند و در غیر این صورت از هیئت مدیره می خواهد موارد را توضیح داده و نسبت به رفع مشکل اقدام کند. بدیهی است که اعتبار تصمیم گیری درخصوص بیلان و حساب سو و زیان سال مالی منوط به خواندن گزارش بازرس یا بازرسان در مجمع عمومی می باشد.

تقسیم منافع – به منظور رعایت تساوی در منافع شرکت، سود شرکت تحت نظارت مجمع عمومی تسهیم می گردد.  

مجمع عمومی درباره پذیرش یا عدم قبولی نظرات هیئت مدیره، بازرسان یا سهامداران تصمیم می گیرد.

مجمع عمومی مرجع ذی صلاح جهت انتخاب سیاست شرکت و تایید و اقداماتی است که به نفع شرکت می باشد، البته منوط بر اینکه موارد مذکور در محدوده وظایف مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

دعوت مجمع عمومی

هیئت مدیره وظیفه فراخوان سهامداران جهت حضور در مجمع عمومی را طبق زمان مقرر شده در اساسنامه به عهده دارد. مجمع عمومی بوسیله انتشار اطلاعیه در روزنامه پرتیراژی که آگهی شرکت در آن چاپ می شود، سهامداران را دعوت می کند. مجمع عمومی سالیانه مقام تعیین کننده روزنامه پرتیراژی است که اطلاعیه ها و آگهی دعوت سهامداران جهت برگزاری مجمع عمومی سالیانه آتی در آن منتشر می گردد. در روزنامه پرتیراژی که ار قبل جهت انتشار دعوت ها و آگهی های شرکت در نظر گرفته شده، باید به این تصمیم مجمع اشاره شود.

حد فاصل زمانی بین چاپ آگهی دعوت نامه مجمع عمومی و زمان برگزاری آن، حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز است.

هیئت مدیره مطابق ماده 91 وظیف فراخوان مجمع عمومی سالیانه را بعهده دارد و درصورتی که در زمان مشخص شده، این کار را نکند آنگاه این وظیفه بازرس یا بازرسان است که مجمع مذکور را دعوت نماید.

انتشار اطلاعیه و فراخوان درصورتی الزامی می گردد که تعدادی از سهامداران در مجمع غایب باشند. تنها صاحبان حداقل 20درصد سهام شرکت می توانند خواستار فراخوان مجمع عمومی باشند و در این صورت هیئت مدیره موظف است در ظرف کمتر از 20 روز طبق قوانین فراخوان مجمع عمومی را منتشر کند. در غیر این صورت  سهامداران فوق از بازرس یا بازرسان شرکت درخواست خواهند کرد و بازرسان موظف به دعوت مجمع عمومی ظرف 10 روز می باشند.

درصورتی که بازرسان از انجام این کار سر باز زنند، آنگاه صاحبان حداقل 20درصد سهام می توانند راسا اقدام کرده و با توجه و مراعات مراحل فرمالیته فراخوان، می توانند آگهی دعوت مجمع با با ذکر تقاضا در دستور جلسه و اشاره به خودداری هیئت مدیره و بازرسان از انتشار آگهی، را چاپ نمایند و مجمع را دعوت کنند.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

مشق کسب و کار

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی 10

  بررسی بنگاههای اقتصادی و شرکت ها در جهت نیاز به واردات و اختصاص ارز

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین موسسه ثبت شرکت آراکس برای دسترسی آسان به کارشنا��ان ثبتی خود

آخرین نظرات کاربران

 • سعیده خرسند

  باسلام بسیار سپاسگزارم از ثبت شریع شرکت من بدون کمترین خطا 

 • سامان توسلی

  ببدون شک یکی از بهترین موسسات ثبتی، مجموعه ثبت شرکت آراکس است

دسترسی سریع

 • ثبت شرکت در کرج 
 • ثبت برند در کرج
 • ثبت تغییرات شرکت در کرج​
 • ثبت علامت در کرج
 • ثبت موسسه در کرج
 • ثبت طرح صنعتی در کرج
 • تشکیل پرونده مالیاتی کرج
 • ثبت اختراع در کرج
 • اخذ کد اقتصادی در کرج
 • اخذ جواز تاسیس در کرج
 • گواهی ارزش افزوده در کرج
 • پروانه بهره برداری در کرج