تعداد اعضا هیات مدیره در اساسنامه شرکت مشخص می شود به طور مثال سه، پنج، هفت نفر یا غیراین ها که به تصمیم مجمع عمومی می باشد. حداقل قانونی تعداد موسسان و مدیران در شرکت سهامی خاص سه نفر و در شرکت سهامی عام پنج نفر می باشد. اعضای هیات مدیره در دور اول توسط مجمع عمومی موسس و پس از آن توسط مجمع عمومی عادی انخاب می شوند

در صورتی که مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند ممکن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر را مدیران مذکور عمل شود

اگر مدیر یا مدیران در شرکتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد در این صورت شرکا میتوانند مدیر و یا مدیران  را عزل نمایند. 

*اشخاص حقوقی را می توان به عنوان مدیر انتخاب نمود  که شرایط هیات مدیره را داشته باشد

شرایط انتخاب اعضا هیئت مدیره

1- هیئت مدیره یا هر یک از مدیران شرکت قابل تبدیل بوده و هر وقت مجمع عمومی بخواهد می تواند آن ها را عزل نماید. 
2- هیات مدیره باید از میان شرکا و سهامداران  شرکت گزینش شود. 

3- مدت زمان  گزینش آن ها همان است که در اساسنامه و شرکتنامه درج شده است و حداکثر به مدت 2 سال می باشد ولی  در صورتیکه مجمع عمومی ضروری بداند برای دو سال آینده میتواند گزینش نماید

4- تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی عام از 5 نفر نباید کمتر باشد ولی حداکثر تعداد آن ها تا 11 نفر نیز ایرادی ندارد اما در شرکت سهامی خاص عده آن ها از 3 نفر کمتر نخواهد بود. 
5- اعضاء هیئت مدیره باید از افراد خوب و درستکار و فعال باشند تا بتوانند درگسترش  اهداف شرکت تاثیرگذار  باشند.

نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره

شکی نیست که اعضای هیئت مدیره  انتخاب شده شرکا هستند. اما در مورد روش  گزینش ، گزینه های مختلفی و گوناگونی پیش روست.

 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ماده 88، اکثریت نسبی  نظرات حاضر در مجمع عمومی عادی را ملاک گزینش  مدیران دانسته و اضافه می کند  که :
" ... در موردگزینش  مدیران تعداد نظرات  هر رای دهنده در عدد مدیرانی که بایدگزینش  شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرببیان شده  خواهد بود. رای دهنده می تواند نظرات خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که  تمایل داشته باشد تقسیم کند اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را بیان دارد ". 
در مورد سایر شرکت ها قانون تجارت نظری  ندارد و در صورتی که شرکا نهاد هیئت مدیره را پیش بینی نموده باشند  ناچار است از  تشخیص روش گزینش آنان نیز استفاده نماید

تعداد اعضای هیئت مدیره

تعداد متناسب و خوب اعضای هیئت مدیره را می توان با توجه به  مقصد ایجاد این ارگان  ،گمان کرد . تعداد زیاد اعضای هیئت مدیره ، سرعت تصمیم گیری را کاهش میدهد از سوی دیگر تعداد اندک اعضا در قیاس با تعداد شرکا موجب می گردد که نماینده همه سلایق و دیدگاه ها در گرفتن تصمیمات میانی حضور نداشته باشند.

سیستم مدیریت در لایحه اصلاح قانون تجارت شامل هیات مدیره  و مدیر عامل می باشد که اختیارات و مسئولیت آنها قانون گذار تعیین می نماید

به هر حال سهامداران و شرکا  در تعیین عده اعضای هیئت مدیره اختیار دارند ، جز آنکه ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکت سهامی عام ، با تعداد کمتر از پنج نفر  مخالفت کرده است

سرعت و دقت بالا

مشق کسب و کار

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی 10

  بررسی بنگاههای اقتصادی و شرکت ها در جهت نیاز به واردات و اختصاص ارز

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین موسسه ثبت شرکت آراکس برای دسترسی آسان به کارشناسان ثبتی خود

آخرین نظرات کاربران

 • سعیده خرسند

  باسلام بسیار سپاسگزارم از ثبت شریع شرکت من بدون کمترین خطا 

 • سامان توسلی

  ببدون شک یکی از بهترین موسسات ثبتی، مجموعه ثبت شرکت آراکس است

دسترسی سریع

 • ثبت شرکت در کرج 
 • ثبت برند در کرج
 • ثبت تغییرات شرکت در کرج​
 • ثبت علامت در کرج
 • ثبت موسسه در کرج
 • ثبت طرح صنعتی در کرج
 • تشکیل پرونده مالیاتی کرج
 • ثبت اختراع در کرج
 • اخذ کد اقتصادی در کرج
 • اخذ جواز تاسیس در کرج
 • گواهی ارزش افزوده در کرج
 • پروانه بهره برداری در کرج