تعریف شرکت با مسئولیت محدود

به موجب ماده 944 قانون تجارت شرکت با مسؤلیت محدود ” شرکتی است  که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده برای ثبت شرکت با مسؤلیت محدود تنها دو عضو اصلی نیاز هست به موجب ماده 944 قانون تجارت شرکت با مسؤلیت محدود « به شرکت هایی اطلاق می شود که اعضای آن 2 و یا چندنفر بوده که برای امور تجاری تشکیل شده وهر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسؤل قروض و تعهدات شرکت است.»

جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیازبه 2 عضو اصلی می باشد و نیازی به معرفی سالانه اعضا و تنظیم صورتجلسه و تأیید آن نیست.

شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود

  شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود به قرار ذیل است :

 1.  برای ثبت شرکت با مسئولیت محدودحداقل تعداد شرکاء ، 2 نفر می باشد.
 2. برای میزان سرمایه شرکت بامسئولت محدود در قانون تجارت،هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد.(این سرمایه پرداخت نمی شود و اسمی می باشد.)
 3. برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود حداقل تعداد مدیران ، یک نفر می باشد.(برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد.)
 4. اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند باشند و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند.

لازم به ذکر است، سرمایه شرکت بامسئولیت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا به شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد.

مجتمع ثبتی آراکس مجری تخصصی با کارشناسان حرفه ای در زمینه ثبت شرکت می باشد هم اکنون می توانید با ما تماس بگیرید .

نکات قابل توجه در ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • میزان سرمایه اولیه حداقل 1 میلیون ریال باشد
 • کل سرمایه به مدیر عامل شرکت تحویل داده شود
 • از موارد اختیاری بودن انتخاب بازرس اصلی و علی البدل می باشد
 • انتخاب مدیران شرکت به مدت نامحدود می باشد
 • تعداد شرکا انتخابی در شرکت با مسئولیت محدود باید بیشتر از 12 نفر باشد .

باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد . مطابق ماده قانون( 109 ق.ت ) این هیأت مرکب از 3 نفر می باشد که انتخاب این هیأت از بین شرکا به مدت 1 سال می باشد . هم چنین هیأت نظار نباید از اعضای هیئت مدیره انتخاب شود .

 • دراین شرکت سرمایه آن به سهام تقسیم نمی شود. هم چنین شرکا باید تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض باشند و بایدتوجه نمود که حق رأی مطابق با نسبت سرمایه خواهد بود

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مسئولیت محدود

 • دو نسخه تکمیل شرکت نامه و الزامی است تمام سهامدارن ذیل آن را امضا نمایند .
 • دو نسخه از تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود تکمیل شده آن و تمام سهامدارن ذیل تقاضانامه را امضا نمایند
 • دو جلد ازاساسنامه که تکمیل شده است و هم چنین امضای تمامی سهامداران در ذیل آن باشد
 • دو سری از صورتجلسه مجمع عمومی موسس که تمامی سهامداران و بازرسین ذیل آن را امضا شده باشد
 • دو سری صورتجلسه هیأت مدیره که تمامی سهامداران و بازرسین ذیل آنرا امضاکرده باشند
 • نسخه برابر اصل شده کلیه مدارک شناسایی شرکا ، مدیران ، هیأت نظار ( در مواردی که شرکا بیشتر از 12 نفر باشد)
 •  اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
 •  تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
 • در صورتی که سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی درنظر گرفته شود معرفی نامه نمایندگان و ارائه نسخه روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات الزامی می باشد
 • در مواردی که ثبت موضوع فعالیت نیاز به مجوز فعالیت داشته باشد ارائه مجوز الزامی است
 • در صورتی که ثبت شرکت را وکیل انجام دهد اصل وکالتنامه ضروری می باشد

لازم به توضیح است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

- دوبرگ تقاضانامه و شرکت نامه تکمیل نمایید

- دوجلد اساسنامه تهیه کرده و ذیل اوراق را کلیه شرکا امضا کرده ، هزینه تعیین نام را از طریق بانک پرداخت کرده و فیش را به واحد حسابدارای اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن برگ اظهارنامه اقدام می نماید.

- مواردی مهم که درتعیین نام باید دقت کرد :
•    الف–انتخاب نام غیر فارسی یا خارجی نباشد
•    ب- سابقه ثبت قبلی نداشته باشد
•    پ- معنا و مفهوم منحصر بغردی داشته باشد
•    ت- مطابق با فرهنگ اسلامی باشد .

- نام موردنظر را انتخاب نموده و به واحد تعیین نام شرکت مراجعه کرده و مسئول مربوطه با بررسی نام های ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدامات لازم را انجام دهد .

نام منتخب شده را روی برگ اظهارنامه ثبت کند . و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها درخصوص نام تعیین شده به عمل آید و این نام باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.

- مدارک در بالا ذکر شده کامل نموده و تحویل دهد و رسید تحویل دریافت شود طبق تاریخی که تعیین می کنند در آن روز جهت اعلام نت��جه ثبت به واحد اعلامات اداره ثبت شرکتها مراجعه نموده ( می توان نفر مراجعه کننده یکی از شرکا و یا وکیل شرکت باشد )

- در مواقعی که در ارائه مدارک کارشناسان مربوطه نواقص و یا ایراداتی مشاهده نکنند به پیش نویس آگهی ثبت اقدام می کنند و در صورتی که این پیش نویس مورد تایید مسئولین اداره ثبت شرکتها شد تایپ آن انجام می شود و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیل اظهار نامه مبلغ آن قید شده اقدام نماید.

- پس از پرداخت مبلغ حق الثبت، فیش مربوطه را به واحد نسبت ممهور نمودن ذیل برگ تقاضانامه و درج مبلغ پرداختی و تاریخ و شماره فیش اقدام می نماید.

- مدارک به واحد ثبت تأسیس و تغییرات اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس ازثبت دردفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهار نامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر ازشخص معرفی شده توسط شرکاء(که خود از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت می باشد) با قید جمله " ثبت با سند برابر است " امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده به امضاء رئیس اداره ثبت شرکتها برسد.

یک نسخه از مدارک ضبط در پرونده شرکت شده و در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر ازمدارک(تقاضانامه – شرکت نامه – اساسنامه – صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس – صورتجلسه هیئت مدیره ) ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی شده و تحویل متقاضی می گردد.

آیا میدانستید زمانی که ثبت شرکت با مسئولیت محدود به پایان رسید می توانید تغییراتی در اساسنامه و سهام آن و یا تغییر نام شرکت داشته باشید ؟؟

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله آن مراجعه نمایید . بیشتر بدانید 

سرعت و دقت بالا

مشق کسب و کار

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی 10

  بررسی بنگاههای اقتصادی و شرکت ها در جهت نیاز به واردات و اختصاص ارز

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین موسسه ثبت شرکت آراکس برای دسترسی آسان به کارشناسان ثبتی خود

آخرین نظرات کاربران

 • سعیده خرسند

  باسلام بسیار سپاسگزارم از ثبت شریع شرکت من بدون کمترین خطا 

 • سامان توسلی

  ببدون شک یکی از بهترین موسسات ثبتی، مجموعه ثبت شرکت آراکس است

دسترسی سریع

 • ثبت شرکت در کرج 
 • ثبت برند در کرج
 • ثبت تغییرات شرکت در کرج​
 • ثبت علامت در کرج
 • ثبت موسسه در کرج
 • ثبت طرح صنعتی در کرج
 • تشکیل پرونده مالیاتی کرج
 • ثبت اختراع در کرج
 • اخذ کد اقتصادی در کرج
 • اخذ جواز تاسیس در کرج
 • گواهی ارزش افزوده در کرج
 • پروانه بهره برداری در کرج