شرکت های زیاد در کشور ایران در حال فعالیت هستند که یکی از مهمترین آنها شرکت با مسئولیت محدود نام دارد که معمولا توسط تعدادی از آشنایان یا دوستان و کسانی که از قبل نسبت به هم شناخت داشته اند تشکیل میشود. مطابق ماده 94 قانون تجارت تشکیل این شرکت باید دست کم با دو عضو انجام شود و هر کدام به نسبت آورده خود به شرکت با توجه به نفرات متعهد هستند و شایان به ذکر است که میزان آورده به شرکت مبلغ نامحدود است و هیچ سقفی ندارد.

تاریخچه ی شرکت با مسئولیت محدود

برای بار اول در کشور ایران شرکت مسئولیت محدود با تصویب قانون 1311 شروع به فعالیت در عرصه بازرگانی نمود.

مصوبات 25 دلو 1303 و 12 فروردین 1304 در قانون بازرگانی کشور ایران دور اندیشی نشده بود. اما به محض ثبت شرکت با مسئولیت محدود هیچ تغییری در چارچوب مقررات آن شکل نگرفت با اینکه تعداد مراجعین بسیار بالاست و نواقص زیادی را در بر گرفته بود.  

ویژگی شرکت با مسئولیت محدود

 1. حداقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود. ( ماده 94 ق. ت )
 2. حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
 3. سعی شود در نام شرکت از نام شرکا استفاده نشود. اسم شریکی که در نام شرکت قید شود. حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود . ( ماده95 ق. ت)
 4. شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی سهم الشرکه غیر نقدی ، نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود ، باطل و از درجه اعتبار ساقط است. ( ماده 96 ق. ت)
 5. در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود ، باطل و از درجه اعتبار ساقط است. ( ماده 97 ق. ت)
 6. کلیه شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند . ( ماده 98 ق. ت)
 7. سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره درآیند و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود ، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند. ( ماده 102 ق. ت)
 8.  انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود. ( ماده 103 ق. ت)
 9.  شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که به صورت موظف یا غیر موظف از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد. (ماده 104 ق. ت)
 10. مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت ، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. ( ماده 105 ق. ت )
 11. تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد ، باید تمام شرکاء مجدداَ دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود. اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد ، اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد . ( ماده 106 ق. ت)
 12. هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد ، در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید . ( ماده107 ق. ت )

نام شرکت با مسئولیت محدود

نکات قابل توجه در انتخاب نام شرکت با مسئولیت محدود عبارت است از:

-استفاده از عبارت مسئولیت محدود در ابتدا یا انتهای نام شرکت امری الزامیست زیرا اگر این اتفاق نیفتد حالت تضامنی نسبت به نفرات سوم پیدا می کند.

-برای اینکه در شرکت ها به صورت ضامن قرار نگیرید نام سهامدار را برای خود بکار نبرید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. کارت ملی برابر اصل کلیه سهامداران ارائه گردد
 2. رونوشت برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران ارائه گردد.
 3. تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ  کامل شود و ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران امضا شود.
 4. شرکت نامه در  2 برگ کامل شود و ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران امضا شود.
 5. اساسنامه در 2 جلد  کامل شود و  ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران امضا شود.
 6. صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره در 2 نسخه که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد ارائه گردد.
 7. در صورت نیاز مجوز اخذ و ارائه گردد.
 8. تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن ارائه گردد.
 9. ارائه معرفی نامه نمایندگان،در صورتی که سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند الزامی است و هم چنین تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن باید ارائه گردد.
 10. گواهی عدم سوءپیشینه برای کلیه اعضا باید اخذ و ارائه گردد.
 11. در صورت نیاز  و با توجه به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها ارائه مجوز الزامی است.

مراحل تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

 1. درج و مهر و امضا کردن اساسنامه.
 2. بعد از اینکه میزان دارایی شرکت مورد تایید قرار گرفت مبلغ را بپردازید.
 3. مراجعه به ادارات ثبت شرکت برای انجام مراحل ثبت شرکت.

در رابطه با موارد فوق لازم است به توضیحات ذیل توجه شود:

 1. ستون اصلی شرکت با مسئولیت محدود ،شرکت نامه است که اگر در ثبت آن بی توجهی شود باعث انحلال شرکت خواهد شد.شرکت نامه شامل میزان دارایی هر فرد نسبت به شرکت چه پولی و چه غیر پولی و سهم آن می باشد.
 2. یکی از تفاوت های شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های سهامی این است که در شرکت مسئولیت محدود باید کل دارایی که به صورت پولی میخواهد ارائه شود، پرداخت گردیده و آن دسته از دارائی که غیر پولی است بعد از تنظیم، تقدیم شود. و این موضوع در شرکت های سهامی به شکل دیگر است به طوریکه اگر 35 درصد دارایی کل را داشته باشید میتوانید نسبت به تشکیل شرکت اقدام نمایید. شرک�� ها برای تایید دارایی پولی و غیر پولی مطابق ماده 100 قانون تجارت باید مراجعه کرده و در غیر این صورت شرکت اعتبار خود را از دست داده و تعطیل خواهد شد. ولی باید توجه داشت که با وجود انحلال شرکت در این شرایط ، شرکت نمیتواند از مسئولیت خود در مقابل نفرات سوم و حقوق آنها شانه خالی کند.
 3. بعد از این که تمامی این مراحل انجام شد شرکت باید برای ثبت اقدام نماید. برای ثبت این شرکت نباید از اسامی سهامداران و اعضا استفاده کرد و همچون شرکت های سهامی باید از این موضوع دوری گزید بطوریکه که برای مخاطبان بر اساس نام شرکت تصوری از حمایت یا ضمانت نسبت به آنها ایجاد نگردد و در غیر این صورت عضوی که اسمش در ثبت شرکت به کابرد شده همچون اعضای ضامن در شرکت های تضامنی دارای مسئولیت در مقابل نفرات سوم میباشد.

 

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

مشق کسب و کار

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی 10

  بررسی بنگاههای اقتصادی و شرکت ها در جهت نیاز به واردات و اختصاص ارز

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین موسسه ثبت شرکت آراکس برای دسترسی آسان به کارشناسان ثبتی خود

آخرین نظرات کاربران

 • سعیده خرسند

  باسلام بسیار سپاسگزارم از ثبت شریع شرکت من بدون کمترین خطا 

 • سامان توسلی

  ببدون شک یکی از بهترین موسسات ثبتی، مجموعه ثبت شرکت آراکس است

دسترسی سریع

 • ثبت شرکت در کرج 
 • ثبت برند در کرج
 • ثبت تغییرات شرکت در کرج​
 • ثبت علامت در کرج
 • ثبت موسسه در کرج
 • ثبت طرح صنعتی در کرج
 • تشکیل پرونده مالیاتی کرج
 • ثبت اختراع در کرج
 • اخذ کد اقتصادی در کرج
 • اخذ جواز تاسیس در کرج
 • گواهی ارزش افزوده در کرج
 • پروانه بهره برداری در کرج