هنگامی که شرکتی پس از سپری نمودن پروسه قانونی در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید و فعالیت های قانونی خود را آغاز نمود این امکان برای او فراهم شده است که تغییراتی را در مواردی از اساسنامه شرکت و یا هر آن چه که به شرکت مرتبط می باشد اعمال نماید.نمونه ای از این تغییرات تغییر آدرس شرکت است.

تغییر آدرس شرکت

آدرس شرکت مکانی می باشد که در زمان ثبت شرکت در بند3 اساسنامه ذکر می گردد،زمانی می توان اقدام به تغییر آدرس شرکت نمود که شرکت به ثبت رسیده باشد.،برای اینکه این تغییرات صورت بگیرد باید سلسه مراتبی سپری شود که آراکس ثبت در این مقاله می خواهد به مطالبی درباره آن بپردازد.

سهامداران و شرکای شرکت قادر می باشند به منظور تغییر آدرس شرکت،صورتجلسه ای را تحت عنوان مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهند و در جهت تغییر مکان شرکت مبادرت کنند.این نکته حائز اهمیت است که مطابق تبصره بند3 حداکثر اساسنامه ها هیئت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود و شرکتهای سهامی خاص عهده دار تغییر محل شرکت می باشد.هم چنین در این تبصره قید شده است که هیئت مدیره این صلاحیت را دارد تا آدرس شرکت را به هر کجا که مصلحت باشد تغییر بدهد و یا شعبه هایی نیز برای شرکت تاسیس و راه اندازی کند.بنابراین چنانچه تغییر آدرس شرکت در اساسنامه به هیئت مدیره و یا به مجمع عمومی فوق العاده واگذار شده باشد می تواند اجراشود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییر آدرس شرکت

 1. رونوشت  آگهی تاسیس.
 2. رونوشت  روزنامه رسمی.
 3. رونوشت  مدارک شناسایی همه ی اشخاص.

مراحل تغییر آدرس شرکت

 1. تنظیم صورتجلسه و امضا زیر کلیه ی برگ ها توسط شرکا.
 2. رجوع به سایت مذکور http://irsherkat.ssaa.ir جهت اعلام درخواست تغییر آدرس شرکت.
 3. بارگذاری مدارک وقید  اطلاعات خواسته شده درسایت  فوق.
 4. ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها.
 5. رجوع  به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی بیان شده جهت گرفتن  آگهی تغییرات.
 6.  پرداخت هزینه روزنامه رسمی.
 7. صدور آگهی.

هزینه ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت

هزینه ثبت تغییرات شرکت موارد بسیاری را شامل می شود که  عبارتند از هزینه پایه ثبت، حق الثبت شرکت نزد اداره ثبت شرکت ها ، حق ابطال تمبر دارایی ، حق الوکال ، هزینه های پستی ، حق الچاپ آگهی  روزنامه رسمی  و هزینه آگهی روزنامه کثیر الانتشار است.

مدت زمان ثبت تغییر آدرس شرکت

جهت ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت، نسبت به اینکه اداره ثبت شرکتها در کدام شهر، ناحیه یا منطقه باشد متغیر است. اما بطور کلی زمانی بین7 الی 20 روز می باشد.

نکات مهم تغییر آدرس شرکت

 1. صورتجلسه تغییر آدرس شرکت بایستی برروی سربرگ شرکت و همراه با مهمر شرکت باشد.
 2. صورتجلسه باید در دو رونوشت تهیه و تنظیم شود و ذیل آن به امضا برسد.
 3. در صورتی که تنها به خاطر تغییر کدپستی با مشکلی مواجه شدید برای تغییر کد پستی در یک واحد ثبتی هم باید صورتجلسه تنظیم شود.
 4. جهت تغییر آدرس شرکت سهامی خاص سهامداران باید فهرست سهام و اندازه آن را در سربرگ شرکت به صورت جداگانه درج کنند و به امضا برسانند.
 5. حتی اگر یک نام به برگه دوم صورتجلسه به دلیل کمبود جدا انتقال داده شده است هم کلیه ی صفحه های صورتجلسه باید به صورت حتمی توسط اعضا به امضا برسد.

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسوولیت محدود(تضامنی-نسبی)

بسمه تعالی
نام شرکت ....................شماره ثبت .....................و شناسه ملی....................سرمایه ثبت شده ..............ریال در تاریخ.........................ساعت......................مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.
نام شرکا                                                     میزان سهم الشرکه
1-خانم/آقای...........................دارای...........................ریال سهم الشرکه...........................
2-خانم/آقای...........................دارای...........................ریال سهم الشرکه...........................
3-خانم/آقای...........................دارای...........................ریال سهم الشرکه...........................
4-خانم/آقای...........................دارای...........................ریال سهم الشرکه...........................
محل شرکت از (آدرس قبلی)تهران ..................خیابان.........................کوچه ....................پلاک................کدپستی.....................تلفن......................کوچه..............پلاک..........کد پستی...................تلفن.................انتقال یافت در نتیجه ماده ..................اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.
به خانم/آقای..............احدی از شرکت(یا مدیر عامل در صورتیکه از بین شرکا باشد)یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
1-خانم/آقای.....................امضاء
2-خانم/آقای.....................امضاء
3-خانم/آقای.....................امضاء
همان طور که ملاحظه شد،در صورتجلسه ی فوق،تغییرمحل به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده اعمال می گردد.

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود

بسمه تعالی
نام شرکت.....................شماره ثبت.....................و شناسه ملی...................سرمایه ............................ریال در تاریخ ........................ساعت ...............................جلسه هیات مدیره شرکت با  محل شرکت از آدرس قبلی................................کد پستی:........................انتقال یافت.
آقای/خانم...........................احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیر عامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
امضاء اعضاء هیات مدیره...........
در رابطه با صورتجلسه ،رعایت نکات ذیل الزامی است.
_ کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.
_کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir  صورت می گیرد.
__صورتجلسه در سه نسخه تهیه و به امضاء اعضاء هیات مدیره برسد و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال و سپس بارکد پستی در سیستم درج گردد.
_ چنانچه تغییر آدرس شرکت از یک خیابان به خیابان دیگر باشد تنها کافی است یک صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم نمود.

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با آراکس ثبت تماس حاصل نمایید و از تجربیات مشاوران و کارشناسان ما در این مجموعه ثبتی بهره مند شوید.

سرعت و دقت بالا

مشق کسب و کار

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی 10

  بررسی بنگاههای اقتصادی و شرکت ها در جهت نیاز به واردات و اختصاص ارز

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین موسسه ثبت شرکت آراکس برای دسترسی آسان به کارشناسان ثبتی خود

آخرین نظرات کاربران

 • سعیده خرسند

  باسلام بسیار سپاسگزارم از ثبت شریع شرکت من بدون کمترین خطا 

 • سامان توسلی

  ببدون شک یکی از بهترین موسسات ثبتی، مجموعه ثبت شرکت آراکس است

دسترسی سریع

 • ثبت شرکت در کرج 
 • ثبت برند در کرج
 • ثبت تغییرات شرکت در کرج​
 • ثبت علامت در کرج
 • ثبت موسسه در کرج
 • ثبت طرح صنعتی در کرج
 • تشکیل پرونده مالیاتی کرج
 • ثبت اختراع در کرج
 • اخذ کد اقتصادی در کرج
 • اخذ جواز تاسیس در کرج
 • گواهی ارزش افزوده در کرج
 • پروانه بهره برداری در کرج