برند از واژه یا عبارت یا کلمه که به صورت شکل / تصویر نشان و..... و یا می توان گفت از ترکیب تمام این موارد تشکیل می شود . ثبت برند با اهدافی گوناگونی انجام می شود .این هدف ها در نگاه کلی: فرق یا تفاوت بین کالاها با کالاهای دیگر و یا خدمات با خدمات دیگر و ... را نشان می دهد .  

می توان در کسب و کار جهت توسعه رونق اقتصادی و تجاری ، برند مورد نظر خود را ثبت نمود . در نتیجه انتخاب نام و نشان برند یکی از عوامل مهمی است که نمی توان آنرا کوچک و تضعیف دانست .

می توانید با یک ابتکار و خلاقیت نوین یک نام و نشان و... را برای برند خود برگزینید . یک عوامل بسیار مهم در بهبود برند تأثیر بسزایی دارد و آن هم تبلیغات برند می باشد .

این کار باعث می شود در ذهن مصرف کننده بخوبی شناخته شود . . میتوانیم بگوییم که برندمهمترین قسمت سازمان است که باید روی آن تمرکز کرد و تمام اجزا حول محور آن بچرخند.

ویژگی های انتخاب برند مناسب

برند باید به راحتی قابل تبلیغ باشد یکی از تأثیرات مثبت شناخت در بین عموم تبلیغات است .

باید قابل ثبت و حمایت حقوقی باشد.

برند باید دقیق و صحیح و واضح و خوانا باشد .

برند باید دارا معنا و مفهوم باشد و موضوع فعالیتی هماهنگ باشد .

نباید از برندهای دیگر کپی برداری و تقلید شود حتما قبل از ثبت از سابقه ثبت برندهای قبلی اطلاع داشته باشید .

باید در ذهن مصرف کننده و یا مشتری ذهنیت خوب و یا تصویر خوبی بر جای بزارد

نباید به چندین گونه تلفظ شود

نباید تهاجمی (به کسی یا چیزی) و یا اهانت آمیز باشد

نباید قدیمی و کهنه باشد

مراحل ثبت برند

اولین گام برای ثبت برند ،  گزینش نام برای آن است. بحث برند و علل  گزینش نام برند یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار حتی در سطح بین المللی است .
گزینش اعداد برای علامت تجاری اگر منظور از کیفیت جنس نباشد،اصولاَ ایرادی ندارد.

 گزینش حروف نیز برای علامت اشکالی ندارد واکنون  علامات کارخانجات حروف اولیه نام کارخانه را نشان می دهد.

جهت اقدام به ثبت برند الزامی است در سایت اداره ثبت مالکیت صنعتی نشانی http://ip.ssaa.ir   اظهارنامه ثبت علائم تجاری انجام شود .

همان طور که مشخص است جهت راحتی کار متقاضیان ثبت برند و عدم حضور آنها به اداره و کاهش هزینه صرفه جویی در وقت می تونید به صورت آنلاین ثبت نام را از طریق سایت انجام دهید .
مراحل ثبت اظهارنامه را در سایت انجام می دهید کارشناسان پرونده ثبت برند را بررسی می نمایند به صورت ذیل توضیح داده می شود:

بررسی برند انتخابی از لحاظ تکراری نبودن و عدم سابقه قبلی
تکمیل مدارک ثبت برند و ارجاع به اداره فوق جهت بررسی بیشتر کارشناسان ( این مدارک در ذیل عنوان شده است )
ثبت اظهارنامه برند  دریافت رمز و شماره اظهارنامه
اظهارنامه ارسالی توسط کارشناسان بررسی می شود تایید و یا رد می شود ، متقاضی اقدام به اصلاح ایرادات کند و مجدد اظهارنامه را ثبت نماید 
پرونده نزذ اداره مالکیت صنعتی تشکیل شود .
آگهی ثبت برند در روزنامه رسمی چاپ شود ( مربوط به اشخاص حقوقی )
رفع معارض یا شکایات نسبت به برند در حال ثبت در صورتی که ادعایی نسبت به ثبت برند شما داشته باشد
  چاپ آگهی  نهایی ثبت برند در روزنامه رسمی
  صدور گواهی ثبت برند

مدارک ثبت برند

شخص حقیقی:
1)رونوشت  شناسنامه
2)کارت ملی
3)رونوشت  کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
4)رونوشت  مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از ارگان های  نظارتی و نهاد های مدیریتی  

شخص حقوقی:
1رونوشت  شناسنامه
2)رونوشت کارت ملی
3)رونوشت  روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
4)رونوشت  مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت مربوطه از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)5

کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)

هزینه های دولتی ثبت برند

هزینه دولتی ثبت برند به بخشی  مربوط می شود که به پرداختی های دولتی و رسید های واریزی میباشد. اولین هزینه که با  شروع کار صورت می پذیرد هزینه ثبت اظهارنامه برند می باشد که بسته به حقیقی یا حقوقی بودن شخصیت در خواست کننده هزینه ها متغییر و متفاوت  است و البته تعداد محصولات  درخواستی و طبقات مورد در خواست  که آن هم به محصولات بستگی دارد. هزینه دوم که پس از تایید اظهارنامه و آگهی نوبت اول می باشد باید پرداخت گردد. و به عقب انداختن نشر آن در روزنامه رسمی زحمات به باد می رود

هزینه ثبت برند

اقسام  هزينه: ۱ـ حق ثبت اظهارنامه (ثبت برند) به ازاء يك واحد

شخص حقيقي: ۲۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۴۰۰.۰۰۰

شخص حقيقي: ۲۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۴۰.۰۰۰

اقسام  هزينه: ۲ـ حق ثبت علامت به ازاء يك طبقه (ثبت برند  )

شخص حقيقي: ۱.۲۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۲.۴۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت هر طبقه اضافي (ثبت برند   )

شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقسام هزينه: ۳ـ حق ثبت تمديد دوره - ثبت برند ، تجاری )

شخص حقيقي ـ شخص حقوقي: معادل حق ثبت علامت

اقسام هزينه: ۴ـ جريمه عقب افتاده  در تمديد  (ثبت برند تجاری )

شخص حقيقي ـ شخص حقوقي: معادل نصف حق ثبت علامت

اقلام هزينه: ۵ ـ هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره برداري يا اعراض (ثبت برند ، )

شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۶ ـ حق ثبت انتقال قراردادي و قهري به ازاء هر واحد  (ثبت برند  ) (با هر تعداد كالا و خدمات)

شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقسام هزينه: حق ثبت انتقال براي هر ط��قه اضافي (ثبت برند  )

شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقسام هزينه: ۷ـ حق ثبت مجوز بهره برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاء يك واحد  (ثبت برند ، و ) (با هر تعداد محصول  و خدمات)

شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت اجازه بهره برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاي هر طبقه اضافي (ثبت برند ، و  تجاری )

شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۸ ـ هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم  (ثبت برند  )

شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۹ـ حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهر ه برداري  (ثبت برند  )

شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۰ـ حق ثبت تغييرات  (ثبت برند ، تجاری )  (غير از انتقال مالكيت و اجازه بهره برداري)

شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۱ـ هزينه صدور گواهي المثني  (ثبت برند )

شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۲ـ هزينه رونوشت مصدق ثبت برند ، و  شخص حقيقي: ۵۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۳ـ هزينه اخذ پذیرش  تسليم اظهارنامه يا صدورگواهي نامه  (ثبت برند ،  )

شخص حقيقي: ۱۵.۰۰۰

شخص حقوقي: ۳۰.۰۰۰

اقسام  هزينه: ۱۴ـ هزينه رسيدگي به اعتراض به رد ثبت برند ، و   )

شخص حقيقي: ۵۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۷۵۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۵ـ هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي  (ثبت برند)

شخص حقيقي: ۱.۵۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۶ـ وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه  (ثبت برند تجاری )

شخص حقيقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي:

۴.۵۰۰.۰۰۰

مدت زمان ثبت برند

 مدت زمان ثبت برند که با توجه به نوع تقاضا  و مدارک ارائه شده مدت زمان ثبت برند متفاوت است .

خدمات ثبت شرکت و انجام کلیه امور ثبتی و حقوقی مجرب در کمترین زمان ممکن در خدمت شما عزیزان میباشد.

 اما اساسی  ترین  رکن در ثبت برند تنظیم صحیح و بدون ایراد اظهارنامه ی تسلیمی به اداره مالکیت معنوی می باشد،

به طوری که اگر در هنگام تنظیم اظهارنامه ثبت برند اشتباهی انجام  گیرد مدت زمان طولانی از دست خواهد رفت.

جهت پیشگیری و جلوگیری از این اتلاف وقت و هزنیه می توانید با کارشناسان و مشاوران آراکس تماس بگیرید .

سرعت و دقت بالا

مشق کسب و کار

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی 10

  بررسی بنگاههای اقتصادی و شرکت ها در جهت نیاز به واردات و اختصاص ارز

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین موسسه ثبت شرکت آراکس برای دسترسی آسان به کارشناسان ثبتی خود

آخرین نظرات کاربران

 • سعیده خرسند

  باسلام بسیار سپاسگزارم از ثبت شریع شرکت من بدون کمترین خطا 

 • سامان توسلی

  ببدون شک یکی از بهترین موسسات ثبتی، مجموعه ثبت شرکت آراکس است

دسترسی سریع

 • ثبت شرکت در کرج 
 • ثبت برند در کرج
 • ثبت تغییرات شرکت در کرج​
 • ثبت علامت در کرج
 • ثبت موسسه در کرج
 • ثبت طرح صنعتی در کرج
 • تشکیل پرونده مالیاتی کرج
 • ثبت اختراع در کرج
 • اخذ کد اقتصادی در کرج
 • اخذ جواز تاسیس در کرج
 • گواهی ارزش افزوده در کرج
 • پروانه بهره برداری در کرج